Top Strip Image

Fflat Cymunedol Dinas

venue-dinas

Fflat 54
Pen Dinas
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 1JD

Ffôn: 01443 430653

Mae Fflat 54, Pen Dinas wedi dod ymhell ers i ni ddechrau gweithio yno yn 2002. Roedd cyflwr y fflatiau’n erchyll a cheir wedi llosgi yn arferol. Mae Cartrefi Rhondda Cynon Taf wedi trawsnewid y fflatiau a chaniatáu i Blant y Cymoedd weithio allan o fflat wedi ei ailwampio. Mae’n fach ond mae digon o le i lwyfannu bwrlwm o weithgareddau i bob grŵp oedran.

Beth Sydd Ymlaen? | Gweld y calendr digwyddiadau llawn

29/02/24 16:00 to 17:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Grŵp Drama Dinas

Ydych chi’n hoffi perfformio?

07/03/24 16:00 to 17:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Grŵp Drama Dinas

Ydych chi’n hoffi perfformio?

14/03/24 16:00 to 17:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Grŵp Drama Dinas

Ydych chi’n hoffi perfformio?

21/03/24 16:00 to 17:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Grŵp Drama Dinas

Ydych chi’n hoffi perfformio?

28/03/24 16:00 to 17:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Grŵp Drama Dinas

Ydych chi’n hoffi perfformio?

04/04/24 16:00 to 17:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Grŵp Drama Dinas

Ydych chi’n hoffi perfformio?

11/04/24 16:00 to 17:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Grŵp Drama Dinas

Ydych chi’n hoffi perfformio?

18/04/24 16:00 to 17:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Grŵp Drama Dinas

Ydych chi’n hoffi perfformio?

Dewch o Hyd I Ni

Telephone: 01443 438770
Fax: 01443 420877

Address:
1 Cross Street
Penygraig,
Tonypandy,
Rhondda Cynon Taff,
CF40 1LD