Top Strip Image

Calendr Sparc

Yma fe ddowch o hyd i holl ddigwyddiadau a gweithdai Sparc. Defnyddiwch yr hidlyddion i weld y digwyddiadau a gweithdai penodol.

Digwyddiadau Sparc

Mae Digwyddiadau Sparc yn berfformiadau untro arbennig, teithiau, gweithdai a dangosiadau sinema.

LLEOLIAD LLEOLIAD GAN: Bob Fflat Cymunedol Dinas Elm Street, Rhydyfelen Canolfan Ilan, Rhydfelen Bryn Gwyn Bach Prosiect Penyrenglyn Canolfan Gymunedol Rhydfelen Eglwys Fethodistaidd Rhydfelen Canolfan Soar, Penygraig Y Ffatri Hapi Hub Yr Hen Lyfrgell
FILTER GAN MATH: Dawns Drama Ffilm Cerddoriaeth Perfformiad Theatr Taith Syrcas

Gweithdai Sparc

Mae Gweithdai Sparc yn sesiynau wythnosol rheolaidd sy'n digwydd trwy gydol y flwyddyn.

LLEOLIAD LLEOLIAD GAN: Bob Fflat Cymunedol Dinas Elm Street, Rhydyfelen Canolfan Ilan, Rhydfelen Bryn Gwyn Bach Prosiect Penyrenglyn Canolfan Gymunedol Rhydfelen Eglwys Fethodistaidd Rhydfelen Canolfan Soar, Penygraig Y Ffatri Hapi Hub Yr Hen Lyfrgell
FILTER GAN MATH: Dawns Drama Ffilm Cerddoriaeth Perfformiad Theatr Taith Syrcas
30/03/20 16:00 to 17:00 | Dawns

Jiggers Creadigol

Dawns greadigol a hwyliog i blant 4-7 oed yw Jiggers.

30/03/20 17:00 to 18:00 | Dawns

Dawns Groovers

Dawns greadigol a hwyliog i blant 8-12 oed yw Groovers.

30/03/20 | Drama | Ffilm | Theatr

Theatr Ieuenctid Rhydfelen

Rydym yn grŵp croesawgar a chyfeillgar sydd â hwyl yn dysgu sgiliau newydd sy'n creu gwaith theatr a chyfryngau aml-rym gyda'r pwyslais ar greu cynhyrchiad graddfa lawn.

30/03/20 18:30 to 20:30 | Drama | Theatr

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr.

31/03/20 16:30 to 18:30 | Drama

Gweithdy Drama Penygraig

Bob dydd Iau rhwng 4.30pm a 6:30pm rydym yn cynnal ein sesiynau drama yng Nghanolfan Soar ym Mhenygraig.

01/04/20 13:00 to 15:00 | Cerddoriaeth | Perfformiad

Gorsaf Radio

Mae ein gorsaf radio yn The Factory ar agor i raddedigion rhaglen hyfforddi Radio Platfform, i ddod i greu eu sioeau eu hunain.

01/04/20 17:00 to 18:00 | Dawns

Dawns Stryd Iau

Mae dawns stryd iau yn ddosbarth dawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 7-11 oed.

01/04/20 17:00 to 19:00 | Cerddoriaeth | Perfformiad

Gorsaf Radio (11+)

Mae ein gorsaf radio yn The Factory ar agor i raddedigion rhaglen hyfforddi Radio Platfform, i ddod i greu eu sioeau eu hunain.

01/04/20 17:00 to 18:30 | Drama

Gweithdy Drama Rhydfelen

Os hoffech chi fod yn greadigol, chwarae gemau a gwneud ffrindiau, efallai mai dyma'r lle i chi.

01/04/20 17:30 to 19:00 | Drama

Gweithdy Drama Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Ngweithdy Drama Penyrenglyn!

01/04/20 18:00 to 19:00 | Dawns

Dawns Stryd Canolradd

Mae hon yn ddawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 7-11 oed.

01/04/20 19:00 to 20:00 | Dawns

Dawns Stryd Hŷn

Mae dawns stryd hŷn yn ddosbarth dawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 14+ oed.