Top Strip Image

Calendr Sparc

Yma fe ddowch o hyd i holl ddigwyddiadau a gweithdai Sparc. Defnyddiwch yr hidlyddion i weld y digwyddiadau a gweithdai penodol.

Digwyddiadau Sparc

Mae Digwyddiadau Sparc yn berfformiadau untro arbennig, teithiau, gweithdai a dangosiadau sinema.

LLEOLIAD LLEOLIAD GAN: Bob Fflat Cymunedol Dinas Elm Street, Rhydyfelen Canolfan Ilan, Rhydfelen Bryn Gwyn Bach Prosiect Penyrenglyn Canolfan Gymunedol Rhydfelen Eglwys Fethodistaidd Rhydfelen Canolfan Soar, Penygraig Y Ffatri Hapi Hub Yr Hen Lyfrgell
FILTER GAN MATH: Dawns Drama Ffilm Cerddoriaeth Perfformiad Theatr Taith Syrcas Ysgrifennu Creadigol Ar-lein

Gweithdai Sparc

Mae Gweithdai Sparc yn sesiynau wythnosol rheolaidd sy'n digwydd trwy gydol y flwyddyn.

LLEOLIAD LLEOLIAD GAN: Bob Fflat Cymunedol Dinas Elm Street, Rhydyfelen Canolfan Ilan, Rhydfelen Bryn Gwyn Bach Prosiect Penyrenglyn Canolfan Gymunedol Rhydfelen Eglwys Fethodistaidd Rhydfelen Canolfan Soar, Penygraig Y Ffatri Hapi Hub Yr Hen Lyfrgell
FILTER GAN MATH: Dawns Drama Ffilm Cerddoriaeth Perfformiad Theatr Taith Syrcas Ysgrifennu Creadigol Ar-lein
26/10/20 16:00 to 17:00 | Dawns

Jiggers Creadigol

Dawns greadigol a hwyliog i blant 4-7 oed yw Jiggers.

26/10/20 17:00 to 18:00 | Dawns

Dawns Groovers

Dawns greadigol a hwyliog i blant 8-12 oed yw Groovers.

26/10/20 | Drama | Ffilm | Theatr

Theatr Ieuenctid Rhydfelen

Rydym yn grŵp croesawgar a chyfeillgar sydd â hwyl yn dysgu sgiliau newydd sy'n creu gwaith theatr a chyfryngau aml-rym gyda'r pwyslais ar greu cynhyrchiad graddfa lawn.

27/10/20 16:30 to 18:00 | Drama

Gweithdy Drama Penygraig

Bob dydd Mawrth rhwng 4.30pm a 5:30pm rydym yn cynnal ein sesiynau drama yng Nghanolfan Soar ym Mhenygraig.

27/10/20 | Dawns | Theatr

Grŵp Creadigol Flight Wings

Yn Rhydfelen, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud.

28/10/20 13:00 to 15:00 | Cerddoriaeth | Perfformiad

Gorsaf Radio

Mae ein gorsaf radio yn The Factory ar agor i raddedigion rhaglen hyfforddi Radio Platfform, i ddod i greu eu sioeau eu hunain.

28/10/20 17:00 to 18:00 | Dawns

Dawns Stryd Iau

Mae dawns stryd iau yn ddosbarth dawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 7-11 oed.

28/10/20 17:00 to 19:00 | Cerddoriaeth | Perfformiad

Gorsaf Radio (11+)

Mae ein gorsaf radio yn The Factory ar agor i raddedigion rhaglen hyfforddi Radio Platfform, i ddod i greu eu sioeau eu hunain.

28/10/20 18:00 to 19:00 | Dawns

Dawns Stryd Canolradd

Mae hon yn ddawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 7-11 oed.

28/10/20 19:00 to 20:00 | Dawns

Dawns Stryd Hŷn

Mae dawns stryd hŷn yn ddosbarth dawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 14+ oed.

Storytelling for 0 - 4 year olds

Interactive storytelling sessions for 0 - 4 year olds in the Old Library in Penygraig

29/10/20 18:00 to 20:00 | Drama | Theatr

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr.