Top Strip Image

Calendr Sparc

Yma fe ddowch o hyd i holl ddigwyddiadau a gweithdai Sparc. Defnyddiwch yr hidlyddion i weld y digwyddiadau a gweithdai penodol.

Digwyddiadau Sparc

Mae Digwyddiadau Sparc yn berfformiadau untro arbennig, teithiau, gweithdai a dangosiadau sinema.

LLEOLIAD LLEOLIAD GAN: Bob Fflat Cymunedol Dinas Bryn Gwyn Bach Prosiect Penyrenglyn Canolfan Gymunedol Rhydfelen Eglwys Fethodistaidd Rhydfelen Canolfan Soar, Penygraig Y Ffatri
FILTER GAN MATH: Dawns Drama Ffilm Cerddoriaeth Perfformiad Theatr Taith Syrcas Ysgrifennu Creadigol

Gweithdai Sparc

Mae Gweithdai Sparc yn sesiynau wythnosol rheolaidd sy'n digwydd trwy gydol y flwyddyn.

LLEOLIAD LLEOLIAD GAN: Bob Fflat Cymunedol Dinas Bryn Gwyn Bach Prosiect Penyrenglyn Canolfan Gymunedol Rhydfelen Eglwys Fethodistaidd Rhydfelen Canolfan Soar, Penygraig Y Ffatri
FILTER GAN MATH: Dawns Drama Ffilm Cerddoriaeth Perfformiad Theatr Taith Syrcas Ysgrifennu Creadigol
06/12/23 16:30 to 18:00 | Drama

Gweithdy Drama Rhydfelen

Os hoffech chi fod yn greadigol, chwarae gemau a gwneud ffrindiau, efallai mai dyma'r lle i chi.

06/12/23 18:15 to 19:45 | Drama | Perfformiad | Theatr

Ieuenctid Canol Rhydyfelin

Ieuenctid Canol Rhydyfelin cwrdd bob dydd Mercher o 6.15 - 7:45yh, Mae'r grŵp yn addas ar gyfer plant 10 - 12 oed.

07/12/23 16:00 to 17:00 | Drama

Grŵp Drama Dinas

Ydych chi’n hoffi perfformio?

07/12/23 | Drama | Theatr

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr.

08/12/23

Mentora a Chymorth

Fel rhan o’n rhaglen Flight Wings 16-25, rydym yn cynnig mentora a chymorth i bobl ifanc.

Penyrenglyn Drama Workshop
11/12/23 16:00 to 17:00

Gweithdy Drama Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

11/12/23 17:30 to 19:00 | Drama | Theatr

Theatr Ieuenctid Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

11/12/23 18:00 to 19:30 | Drama | Ffilm | Theatr

Theatr Ieuenctid Rhydfelen

Rydym yn grŵp croesawgar a chyfeillgar sydd â hwyl yn dysgu sgiliau newydd sy'n creu gwaith theatr a chyfryngau aml-rym gyda'r pwyslais ar greu cynhyrchiad graddfa lawn.

11/12/23 | Ffilm | Cerddoriaeth

Y Celfyddydau Digidol a Cerddoriaeth

Dysgwch am Ddeallusrwydd Artiffisial Creadigol, Realiti Rhithwir, Modelu 3D, Roboteg.

12/12/23 16:00 to 17:30 | Dawns | Theatr

Grŵp Creadigol Flight Wings

Yn Y Ffatri, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud.

12/12/23 | Dawns | Cerddoriaeth | Theatr

Academi Leeway

Hoff Sioeau Cerdd? Ydvch chi' perfformio, canu, vsgrifennu, cyfansoddi, symud/ dawnsio, hoffi 'beatbox'?

12/12/23 | Ffilm | Cerddoriaeth

Y Celfyddydau Digidol a Cerddoriaeth

Dysgwch am Ddeallusrwydd Artiffisial Creadigol, Realiti Rhithwir, Modelu 3D, Roboteg.