Top Strip Image

Canolfan Soar, Penygraig

Soar Centre

Canolfan Soar
Ffordd Tylacelyn
Penygraig
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 1JZ

Ffôn: 01443 438770

Mae Prosiect Penygraig wedi ei leoli yng Nghanolfan Soar, sydd wedi ei weddnewid yn hardd ac a ddathlodd ei ail agor ar ôl cael ei adnewyddu am yr eildro yn 2006. Roedd y dathliad yn ddigwyddiad amlddiwylliannol gyda’r cerddorion Amampondo o Langa, Cape Town ac fe’i lansiwyd gan y Prif Weinidog ar y pryd, Rhodri Morgan. Mae’r Ganolfan Gymunedol a Theuluol hon, fel holl ganolfannau eraill Plant y Cymoedd, yn lleoliad hyblyg sy’n newid yn ôl y digwyddiad.

Mae’r tim yn darparu gweithgareddau chwarae, ieuenctid a datblygu cymunedol gan ddefnyddio lleoliadau mewn ardaloedd eraill pan fo hynny’n addas.

Yn Soar yn ystod diwrnod ysgol gallwch weld unrhyw beth o fore coffi, bingo cymunedol, Tai Chi, rianta cadarnhaol i Gyngor ar Bopeth, sesiynau cwnsela a chydweithfa fwyd. Am 4:00pm bydd yn anhrefn llwyr yno wrth i gannoedd o blant dan 8 ymddangos ar gyfer eu clwb Ar Ôl Ysgol. Maen nhw’n chwarae gyda chrefftau, celf, ymbincio, beiciau, beiciau tair olwyn, ymladd dŵr, castell gwynt, gemau pêl. Mae bwyd yn rhan bwysig o’r sesiynau hyn. Mae’r staff yn gofalu fod byrbrydau iach ar gael a bod y plant i gyd yn cael rhywfaint o faeth. Bydd anhrefn mwy hwyliog byth yn dilyn gyda’r Clwb Canol , sy’n chwarae mewn ffordd ddigon tebyg. Yn hwyrach gyda’r nos mae’r Ieuenctid yn cymryd drosodd pan fydd gemau cyfrifiadur, dartiau, cerddoriaeth uchel, pŵl a thennis bwrdd ar gael ac mae’r castell gwynt yr un mor boblogaidd.

Beth Sydd Ymlaen? | Gweld y calendr digwyddiadau llawn

23/05/24 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr.

30/05/24 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr.

06/06/24 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr.

13/06/24 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr.

20/06/24 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr.

27/06/24 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr.

04/07/24 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr.

11/07/24 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr.

Dewch o Hyd I Ni

Telephone: 01443 438770
Fax: 01443 420877

Address:
Soar Centre
Tylacelyn Road
Penygraig
Tonypandy
Rhondda Cynon Taff
CF40 1JZ