Top Strip Image

Y Ffatri

venue-factoryStryd Jenkin,
Porth,
Rhondda Cynon Taf,
CF39 9PP

Ffôn: 01443 687080

https://factoryporth.uk/

Roedd adeilad eiconig Thomas & Evans Hills Works ar un adeg yn gartref i ddiod pop Corona. Nawr mae’n ganolfan ddeinamig i amrywiaeth o sefydliadau creadigol ac yn fwrlwm o fentrau adfywio cymunedau. Prynodd Plant y Cymoedd yr adeilad yn 2011 ac erbyn hyn mae’n safle cyflenwi ar gyfer y Rhwydwaith Menter Cymunedol ac yn ganolfan i’n Tim Artworks a Chelf yn yr Atig. Mae gan Blant y Cymoedd gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y ganolfan a agorwyd yn swyddogol gan y Prif Weinidog Carwyn Jones yng Ngorffennaf 2011.

Beth Sydd Ymlaen? | Gweld y calendr digwyddiadau llawn

08/12/23

Mentora a Chymorth

Fel rhan o’n rhaglen Flight Wings 16-25, rydym yn cynnig mentora a chymorth i bobl ifanc.

12/12/23 16:00 to 17:30 | Dawns | Theatr

Grŵp Creadigol Flight Wings

Yn Y Ffatri, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud.

12/12/23 | Dawns | Cerddoriaeth | Theatr

Academi Leeway

Hoff Sioeau Cerdd? Ydvch chi' perfformio, canu, vsgrifennu, cyfansoddi, symud/ dawnsio, hoffi 'beatbox'?

15/12/23

Mentora a Chymorth

Fel rhan o’n rhaglen Flight Wings 16-25, rydym yn cynnig mentora a chymorth i bobl ifanc.

19/12/23 16:00 to 17:30 | Dawns | Theatr

Grŵp Creadigol Flight Wings

Yn Y Ffatri, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud.

19/12/23 | Dawns | Cerddoriaeth | Theatr

Academi Leeway

Hoff Sioeau Cerdd? Ydvch chi' perfformio, canu, vsgrifennu, cyfansoddi, symud/ dawnsio, hoffi 'beatbox'?

22/12/23

Mentora a Chymorth

Fel rhan o’n rhaglen Flight Wings 16-25, rydym yn cynnig mentora a chymorth i bobl ifanc.

26/12/23 16:00 to 17:30 | Dawns | Theatr

Grŵp Creadigol Flight Wings

Yn Y Ffatri, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud.

Dewch o Hyd I Ni

Telephone: 01443 687080

Address:
Jenkin Street,
Porth,
Rhondda Cynon Taff,
CF39 9PP