Top Strip Image

Ymunwch â Ni

Os ydydch chi'n rhiant, gwarcheidwad neu person ifanc gallwch chi galw ni ar 01433 303032, a fyddwn ni'n trefnu i gwrdd â chi am paned o de a sgwrs, neu galw chi nôl i ffindio allan pa grwp fydd yn addas i chi orau. Os yw'n well gennych, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn eich galw chi ac yn trefnu i gwrdd â ni.

Mae ein holl sesiynau gweithgaredd yn rhad ac am ddim ar adeg cyflywno i sicrhau bod pawd yn gallu mynychu. Am ein perfformiadau profesiynnol rydyn ni'n cadw ein prisiau mor isel â phosib gyda chyfrraddau rhatach - mae aelodau'r clwb yn talu cyn lleied ag un bunt am y perfformiadau a'r nosweithiau sinema. Nid ydym am i unrhyw blentyn beidio â mynychu oherwydd pryderon ariannol, felly byddwn bob amser yn canfod ffordd i sicrhau y gallant gymryd rhan

Sparc Plus: Os ydych chi'n 16+, neu fyfyriwr ac os hoffech gael lleoliad, ffoniwch ni ar 01433 303032, neu ebostiwch gemma@valleyskids.biz a fyddwn ni'n trefnu i gwrdd â chi am paned o de a sgwrs. Mae gennym becyn hyfforddi ar gyfer pobl ar leoliadau a gallwn anfon hyn ymlaen llaw os ydych chi eisiau.

vk-logoMae Plant Y Cymoedd yn elusen gofrestredig: os oes unrhywun eisiau helpu, gallwch roi trwy ein gwefan neu sefydlu debyd uniongyrchol fel y gall Sparc barhau i gynnig y gwasanaethau i bob person ifanc yn rhad ac am ddim.