25 Mlynedd o Sparc

Wyddech chi fod Sparc yn 25 oed eleni?

Rydym yn defnyddio theatr a chelfyddyd i archwilio gwahanol feysydd yn ein bywydau, gan greu’n gwaith ein hunain yn ogystal â chydweithio gydag eraill i sbarduno newydd trwy’r celfyddydau yn ein cymunedau a thu hwnt.

 

www.linktr.ee/sparcwales

Ni yw Sparc

Ni yw Sparc - prosiect celf ieuenctid Valleys Kids. Rydym yn defnyddio theatr a chelfyddyd i archwilio gwahanol feysydd yn ein bywydau, gan greu’n gwaith ein hunain yn ogystal â chydweithio gydag eraill i sbarduno newydd trwy’r celfyddydau yn ein cymunedau a thu hwnt.

sparc_carys_logo_web2

Darllenwch mwy

Make It!

Mae Gwnewch e! yn fodel newydd o wneud theatr. Mae'n rhwydwaith sy'n cael ei arwain gan artistiaid addawol sy'n ceisio cysylltu pobl greadigol allddodol yn yr oedran 18 – 29 yn RhCT â'i gilydd. Mae Gwnewch e! hefyd yn anelu at arloesi'r ffordd y mae perfformiad yn cael ei gomisiynu, ei wneud a'i deithio.

Ydych chi'n Sparc?

Ydych chi’n 7 – 25 oed gyda diddordeb mewn drama, cerddoriaeth, fideo, dawns neu unrhyw un arall o’r celfyddydau? Os felly fe hoffem glywed gennych chi.

Darllenwch mwy

Gweithdai Drama

Bob wythnos rydym yn rhedeg Gweithdai Drama yn ein canolfannau Valleys Kids ym Mhenygraig, Dinas, Rhydfelen a Phenyrenglyn ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 7 a 13 oed - edrychwch ar y digwyddiadau i gael mwy o fanylion.

 

Sparc mewn ysgolion

Mae Sparc yn gweithio’n agos gyda’n hysgolion clwstwr lleol ym mhob un o’n meysydd allweddol. Rydym yn rhedeg prosiectau celf mewn ysgolion gan gynnwys ffilm, theatr a ffotograffiaeth i weithio’n greadigol gyda disgyblion.

Darllenwch mwy

Sparc Plus

Eisiau gwneud gwahaniaeth? Ymunwch â'n rhaglen Sparc Plus i rai 16+ oed. Cynigiwn fentora a chymorth, y cyfle i wirfoddoli ar bob agwedd o gynhyrchion theatr ieuenctid yn ogystal â chreu’ch prosiectau eich hun.

Darllenwch mwy

Beth yw Sparc?

Rydym yn brosiect celfyddydau ieuenctid yn Rhondda Cynon Taf. Rydym yn cydweithio a'n dysgu oddi wrth ein gilydd. O'r funud rydym yn mynd i mewn i'r ystafell, rydym yn dechrau taith o greadigrwydd, darganfyddiad a thwf.

Mae'r tîm sparc yn rhan annatod o'r gwaith datblygu cymunedol yn Valleys Kids ac rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gan ddefnyddio technegau creadigol, mae'r plant a'r bobl ifanc yn archwilio gwahanol feysydd o'u bywydau a bywydau eraill mewn modd cadarnhaol.

Darllenwch fwy am sparc...

Digwyddiadau a gweithdai sydd i ddod | Calendr

Sparc Timetable
31/12/24

Sparc Timetable

Sparc Timetable

17/04/24 16:30 to 18:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Gweithdy Drama Rhydfelen

Os hoffech chi fod yn greadigol, chwarae gemau a gwneud ffrindiau, efallai mai dyma'r lle i chi.

17/04/24 18:15 to 19:45 | Drama | Perfformiad | Theatr

Ieuenctid Canol Rhydyfelin

Ieuenctid Canol Rhydyfelin cwrdd bob dydd Mercher o 6.15 - 7:45yh, Mae'r grŵp yn addas ar gyfer plant 10 - 12 oed.

18/04/24 16:00 to 17:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Grŵp Drama Dinas

Ydych chi’n hoffi perfformio?

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr Sparc

Dysgwch bob un am ein digwyddiadau a'n gweithdai sydd ar y gweill trwy lofnodi Cylchlythyr Sparc.

Sparc Love Letters

Sparc, ArtWorks, Miranda, Jono, Tom, Ian, Gemma, Rachel, Claire, Emma, Teg

Where do I begin,

Imagine my life if I didn't have you in my life forever!

25 years is a long time to have been in love with something.

Thank you for igniting my Sparc,

Thank you for changing my whole life

&

Thank you for being my first love.

I don't think anyone else could have me playing 'Bang Bang' in a room full of corporates.

Only you could create such a Sparc.

"Long live the reckless and the brave"

25,000 years more please

Love, Nadine

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a chymryd rhan!