Hansel a Gretel @ Soar

Yn llawn caneuon a chwerthin, mae’r fersiwn newydd yma o Hansel a Gretel yn stori y mae pawb yn ei garu gyda thro ychwanegol blasus a chwareus. Mae ein sioe Nadolig hudolus wedi’i greu’n arbennig ar gyfer y rheiny rhwng 3-6 oed yn cynnig rhyfeddod, cyfaredd a llawer iawn o hwyl.

Archebwch docynnau nawr. E-bostiwch kiara@valleyskids.biz

25 Mlynedd o Sparc

Wyddech chi fod Sparc yn 25 oed eleni?

Rydym yn defnyddio theatr a chelfyddyd i archwilio gwahanol feysydd yn ein bywydau, gan greu’n gwaith ein hunain yn ogystal â chydweithio gydag eraill i sbarduno newydd trwy’r celfyddydau yn ein cymunedau a thu hwnt.

 

www.linktr.ee/sparcwales

Ni yw Sparc

Ni yw Sparc - prosiect celf ieuenctid Valleys Kids. Rydym yn defnyddio theatr a chelfyddyd i archwilio gwahanol feysydd yn ein bywydau, gan greu’n gwaith ein hunain yn ogystal â chydweithio gydag eraill i sbarduno newydd trwy’r celfyddydau yn ein cymunedau a thu hwnt.

sparc_carys_logo_web2

Darllenwch mwy

Life Hack 2023

Mae Life Hack yn ddigwyddiad ysbrydoledig, rhad ac am ddim. Cyfle i bobl ifanc gwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant a chymryd rhan mewn gweithdai creadigol, rhyngweithiol.

Oriel

Make It!

Mae Gwnewch e! yn fodel newydd o wneud theatr. Mae'n rhwydwaith sy'n cael ei arwain gan artistiaid addawol sy'n ceisio cysylltu pobl greadigol allddodol yn yr oedran 18 – 29 yn RhCT â'i gilydd. Mae Gwnewch e! hefyd yn anelu at arloesi'r ffordd y mae perfformiad yn cael ei gomisiynu, ei wneud a'i deithio.

Ydych chi'n Sparc?

Ydych chi’n 7 – 25 oed gyda diddordeb mewn drama, cerddoriaeth, fideo, dawns neu unrhyw un arall o’r celfyddydau? Os felly fe hoffem glywed gennych chi.

Darllenwch mwy

Powerful Interventions

Yn deillio o bartneriaeth Together Stronger â Chanolfan y Mileniwm, mae hwn yn gomisiwn Gŵyl y Llais dan arweiniad Bethan Marlow ond wedi ei greu o'r cychwyn gan bobol ifanc a gweithwyr ieuenctid celfyddydol Sparc. Cyfres o ymyriadau creadigol, yn ymddangos ar fyr-rybudd o gwmpas yr ŵyl, yn amrywio mewn maint, ffurf a chynnwys, pob un ohonyn nhw yn archwilio'r thema "pŵer".

Gweithdai Drama

Bob wythnos rydym yn rhedeg Gweithdai Drama yn ein canolfannau Valleys Kids ym Mhenygraig, Dinas, Rhydfelen a Phenyrenglyn ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 7 a 13 oed - edrychwch ar y digwyddiadau i gael mwy o fanylion.

 

Sparc mewn ysgolion

Mae Sparc yn gweithio’n agos gyda’n hysgolion clwstwr lleol ym mhob un o’n meysydd allweddol. Rydym yn rhedeg prosiectau celf mewn ysgolion gan gynnwys ffilm, theatr a ffotograffiaeth i weithio’n greadigol gyda disgyblion.

Darllenwch mwy

Beth yw Sparc?

Rydym yn brosiect celfyddydau ieuenctid yn Rhondda Cynon Taf. Rydym yn cydweithio a'n dysgu oddi wrth ein gilydd. O'r funud rydym yn mynd i mewn i'r ystafell, rydym yn dechrau taith o greadigrwydd, darganfyddiad a thwf.

Mae'r tîm sparc yn rhan annatod o'r gwaith datblygu cymunedol yn Valleys Kids ac rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gan ddefnyddio technegau creadigol, mae'r plant a'r bobl ifanc yn archwilio gwahanol feysydd o'u bywydau a bywydau eraill mewn modd cadarnhaol.

Darllenwch fwy am sparc...

Digwyddiadau a gweithdai sydd i ddod | Calendr

06/12/23 16:30 to 18:00 | Drama

Gweithdy Drama Rhydfelen

Os hoffech chi fod yn greadigol, chwarae gemau a gwneud ffrindiau, efallai mai dyma'r lle i chi.

06/12/23 18:15 to 19:45 | Drama | Perfformiad | Theatr

Ieuenctid Canol Rhydyfelin

Ieuenctid Canol Rhydyfelin cwrdd bob dydd Mercher o 6.15 - 7:45yh, Mae'r grŵp yn addas ar gyfer plant 10 - 12 oed.

07/12/23 16:00 to 17:00 | Drama

Grŵp Drama Dinas

Ydych chi’n hoffi perfformio?

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr Sparc

Dysgwch bob un am ein digwyddiadau a'n gweithdai sydd ar y gweill trwy lofnodi Cylchlythyr Sparc.

Sparc Love Letters

Dear Artworks/Sparc,

Love you so much!

Coming to drama makes me feel like myself, I am happy to be myself and I am so pleased that I have met new people.

I have stayed in contact with a lot of lovely friends from Artworks.

Gemma is my favourite.. Meh!

Love everyone and everything!

Natalia
xxxxxx

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a chymryd rhan!