Ni yw Sparc

Ni yw Sparc - prosiect celf ieuenctid Valleys Kids. Rydym yn defnyddio theatr a chelfyddyd i archwilio gwahanol feysydd yn ein bywydau, gan greu’n gwaith ein hunain yn ogystal â chydweithio gydag eraill i sbarduno newydd trwy’r celfyddydau yn ein cymunedau a thu hwnt.

vk-logo

Darllenwch mwy

Ydych chi'n Sparc?

Ydych chi’n 7 – 25 oed gyda diddordeb mewn drama, cerddoriaeth, fideo, dawns neu unrhyw un arall o’r celfyddydau? Os felly fe hoffem glywed gennych chi.

Darllenwch mwy

Sparc Plus

Eisiau gwneud gwahaniaeth? Ymunwch â'n rhaglen Sparc Plus i rai 16+ oed. Cynigiwn fentora a chymorth, y cyfle i wirfoddoli ar bob agwedd o gynhyrchion theatr ieuenctid yn ogystal â chreu’ch prosiectau eich hun.

Darllenwch mwy

Gweithdai Drama

Bob wythnos rydym yn rhedeg Gweithdai Drama yn ein canolfannau Valleys Kids ym Mhenygraig, Dinas, Rhydfelen a Phenyrenglyn ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 7 a 13 oed - edrychwch ar y digwyddiadau i gael mwy o fanylion.

 

Sparc mewn ysgolion

Mae Sparc yn gweithio’n agos gyda’n hysgolion clwstwr lleol ym mhob un o’n meysydd allweddol. Rydym yn rhedeg prosiectau celf mewn ysgolion gan gynnwys ffilm, theatr a ffotograffiaeth i weithio’n greadigol gyda disgyblion.

Darllenwch mwy

Beth yw Sparc?

Rydym yn brosiect celfyddydau ieuenctid yn Rhondda Cynon Taf. Rydym yn cydweithio a'n dysgu oddi wrth ein gilydd. O'r funud rydym yn mynd i mewn i'r ystafell, rydym yn dechrau taith o greadigrwydd, darganfyddiad a thwf.

Mae'r tîm sparc yn rhan annatod o'r gwaith datblygu cymunedol yn Valleys Kids ac rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gan ddefnyddio technegau creadigol, mae'r plant a'r bobl ifanc yn archwilio gwahanol feysydd o'u bywydau a bywydau eraill mewn modd cadarnhaol.

Darllenwch fwy am sparc...

Digwyddiadau a gweithdai sydd i ddod | Calendr

Sparc Online Timetable
29/10/20

Sparc Online Timetable

Due to Covid19, we are currently running all of our weekly sessions online.

We will let you know of any changes in the future. Thank you.

 

26/10/20 16:00 to 17:00 | Dawns

Jiggers Creadigol

Dawns greadigol a hwyliog i blant 4-7 oed yw Jiggers.

26/10/20 17:00 to 18:00 | Dawns

Dawns Groovers

Dawns greadigol a hwyliog i blant 8-12 oed yw Groovers.

26/10/20 | Drama | Ffilm | Theatr

Theatr Ieuenctid Rhydfelen

Rydym yn grŵp croesawgar a chyfeillgar sydd â hwyl yn dysgu sgiliau newydd sy'n creu gwaith theatr a chyfryngau aml-rym gyda'r pwyslais ar greu cynhyrchiad graddfa lawn.

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr Sparc

Dysgwch bob un am ein digwyddiadau a'n gweithdai sydd ar y gweill trwy lofnodi Cylchlythyr Sparc.

Sparc Love Letters

What I love about Artworks that you get to meet new people and experience things you don't get experience every day.

From Cady

I am 11 years old.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a chymryd rhan!