25 Mlynedd o Sparc

Wyddech chi fod Sparc yn 25 oed eleni?

Rydym yn defnyddio theatr a chelfyddyd i archwilio gwahanol feysydd yn ein bywydau, gan greu’n gwaith ein hunain yn ogystal â chydweithio gydag eraill i sbarduno newydd trwy’r celfyddydau yn ein cymunedau a thu hwnt.

 

www.linktr.ee/sparcwales

Ni yw Sparc

Ni yw Sparc - prosiect celf ieuenctid Valleys Kids. Rydym yn defnyddio theatr a chelfyddyd i archwilio gwahanol feysydd yn ein bywydau, gan greu’n gwaith ein hunain yn ogystal â chydweithio gydag eraill i sbarduno newydd trwy’r celfyddydau yn ein cymunedau a thu hwnt.

sparc_carys_logo_web2

Darllenwch mwy

Make It!

Mae Gwnewch e! yn fodel newydd o wneud theatr. Mae'n rhwydwaith sy'n cael ei arwain gan artistiaid addawol sy'n ceisio cysylltu pobl greadigol allddodol yn yr oedran 18 – 29 yn RhCT â'i gilydd. Mae Gwnewch e! hefyd yn anelu at arloesi'r ffordd y mae perfformiad yn cael ei gomisiynu, ei wneud a'i deithio.

Ydych chi'n Sparc?

Ydych chi’n 7 – 25 oed gyda diddordeb mewn drama, cerddoriaeth, fideo, dawns neu unrhyw un arall o’r celfyddydau? Os felly fe hoffem glywed gennych chi.

Darllenwch mwy

Gweithdai Drama

Bob wythnos rydym yn rhedeg Gweithdai Drama yn ein canolfannau Valleys Kids ym Mhenygraig, Dinas, Rhydfelen a Phenyrenglyn ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 7 a 13 oed - edrychwch ar y digwyddiadau i gael mwy o fanylion.

 

Sparc mewn ysgolion

Mae Sparc yn gweithio’n agos gyda’n hysgolion clwstwr lleol ym mhob un o’n meysydd allweddol. Rydym yn rhedeg prosiectau celf mewn ysgolion gan gynnwys ffilm, theatr a ffotograffiaeth i weithio’n greadigol gyda disgyblion.

Darllenwch mwy

Sparc Plus

Eisiau gwneud gwahaniaeth? Ymunwch â'n rhaglen Sparc Plus i rai 16+ oed. Cynigiwn fentora a chymorth, y cyfle i wirfoddoli ar bob agwedd o gynhyrchion theatr ieuenctid yn ogystal â chreu’ch prosiectau eich hun.

Darllenwch mwy

Beth yw Sparc?

Rydym yn brosiect celfyddydau ieuenctid yn Rhondda Cynon Taf. Rydym yn cydweithio a'n dysgu oddi wrth ein gilydd. O'r funud rydym yn mynd i mewn i'r ystafell, rydym yn dechrau taith o greadigrwydd, darganfyddiad a thwf.

Mae'r tîm sparc yn rhan annatod o'r gwaith datblygu cymunedol yn Valleys Kids ac rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gan ddefnyddio technegau creadigol, mae'r plant a'r bobl ifanc yn archwilio gwahanol feysydd o'u bywydau a bywydau eraill mewn modd cadarnhaol.

Darllenwch fwy am sparc...

Digwyddiadau a gweithdai sydd i ddod | Calendr

Sparc Timetable
31/12/24

Sparc Timetable

Sparc Timetable

22/07/24 17:30 to 19:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

22/07/24 18:00 to 19:30 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Rhydfelen

Rydym yn grŵp croesawgar a chyfeillgar sydd â hwyl yn dysgu sgiliau newydd sy'n creu gwaith theatr a chyfryngau aml-rym gyda'r pwyslais ar greu cynhyrchiad graddfa lawn.

23/07/24 16:00 to 17:45 | Dawns | Drama | Perfformiad | Theatr | Ysgrifennu Creadigol

Grŵp Creadigol Flight Wings

Yn Y Ffatri, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud.

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr Sparc

Dysgwch bob un am ein digwyddiadau a'n gweithdai sydd ar y gweill trwy lofnodi Cylchlythyr Sparc.

Sparc Love Letters

HUGE CONGRATULATIONS ON 25 YEARS OF SPARC!

MAKE SURE YOU CELEBRATE THE VERY WELL DESERVED SUCCESS

ALAN & THE CREATIVE LEARNING AND RADIO PLATFFORM TEAMS

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a chymryd rhan!