Top Strip Image

Prosiect Penyrenglyn

venue-penyrenglyn

53/56 Stryd Corbett,
Ystâd Mount Libanus,
Penyrenglyn,
Treherbert,
Rhondda Cynon Taf,
CF42 5ET

Ffôn: 01443 438770

Mae Canolfan Gymunedol a Theuluol Penyrenglyn yn enghraifft ryfeddol o athrylith pensaerniol. Cafodd pedwar tŷ cyngor oedd mewn cyflwr hynod wael eu trawsnewid yn lle deniadol, croesawgar sy’n gartref i weithgareddau Chwarae, Ieuenctid, Cymorth Teulu a Datblygu Cymunedol, gan ddibynnu pa adeg o’r dydd yw hi.

Y gwaith tîm ar draws Clwstwr Cymunedau’n Gyntaf Rhondda Uchaf sy’n darparu gweithgareddau chwarae, ieuenctid a datblygu cymunedol gan ddefnyddio lleoliadau mewn ardaloedd eraill fel y bo’n addas.

Yn 1997 roedd Plant y Cymoedd wedi eu lleoli mewn dau yn unig o’r pedwar tŷ, diolch i gyd ymdrechion gwirfoddolwyr lleol. Roedd Stad Mount Libanus i gyd dan fygythiad cael ei chwalu i geisio datrys problemau amddifadu cymdeithasol ac economaidd. Yn 2002, gwnaeth pobl ifanc Prosiect Penyrenglyn ffilm ‘Not Ready for Drowning’ sy’n cofnodi ennyd arbennig o amser ac yn myfyrio ar ba mor erchyll oedd yr amodau a pha mor anweledig ac ynysig y teimlai’r gymuned.

Beth Sydd Ymlaen? | Gweld y calendr digwyddiadau llawn

22/07/24 17:30 to 19:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

29/07/24 17:30 to 19:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

05/08/24 17:30 to 19:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

12/08/24 17:30 to 19:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

19/08/24 17:30 to 19:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

26/08/24 17:30 to 19:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

02/09/24 17:30 to 19:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

09/09/24 17:30 to 19:00 | Drama | Perfformiad | Theatr

Theatr Ieuenctid Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

Dewch o Hyd I Ni

Telephone: 01443 438770
Fax: 01443 420877

Address:
53/56 Corbett Street,
Mount Libanus Estate,
Penyrenglyn,
Treherbert,
Rhondda Cynon Taff,
CF42 5ET