Top Strip Image

Penygraig Drama Workshop / Gweithdy Drama Penygraig

31/03/2020 04:30:00 PM to 18:30

If you would like to be creative, make theatre and play games then this might be the place for you.

Every Thursday between 4.30pm and 6:30pm we run drama sessions at the Soar Centre in Penygraig. If you would like to be creative, make theatre and play games then this might be the place for you. We are a relaxed, friendly group and everyone is welcome.

---

Bob dydd Iau rhwng 4.30pm a 6:30pm rydym yn cynnal ein sesiynau drama yng Nghanolfan Soar ym Mhenygraig.

Bob dydd Mawrth rhwng 4.30pm a 6:30pm rydym yn cynnal ein sesiynau drama yng Nghanolfan Soar ym Mhenygraig. Os hoffech chi fod yn greadigol, gwneuid theatr a chwarae gemau, efallai mai dyma’r lle i chi.  Rydym yn grŵp hamddenol, cyfeillgar ac mae croeso i bawb.

Penygraig Drama Workshop