Top Strip Image

The Ugly Duckling / Yr Hwyaden Fach Hyll

Date: 18/11/2019 06:00:00 PM

Sherman Theatre's production of The Ugly Duckiling, ages 3-6

Join the brave Ugly Duckling as they waddle their way through the changing seasons on an exciting journey to a place they can call home; meeting a whole host of charming farmyard friends on the way.

Full of enchanting music and playful characters, this new production of The Ugly Duckling / Yr Hwyaden Fach Hyll is the perfect heart-warming treat for ages 3 – 6 and
their families.

---

Ymunwch â’r Hwyaden Fach Hyll dewr wrth gerdded o glun i glun drwy’r tymhorau cyfnewidiol ar siwrnai gyffrous i le y gall alw’n gartref; gan gyfarfod llu o gyfeillion fferm dymunol ar hyd y ffordd.
Yn llawn cerddoriaeth hudolus a chymeriadau chwareus, mae’r cynhyrchiad newydd hon o Yr Hwyaden Fach Hyll / The Ugly Duckling yn ddantaith twym-galon perffaith ar gyfer y rheiny rhwng 3 – 6 oed a’u teuluoedd.

The Ugly Duckling