Top Strip Image

Rhydyfelin Glee Club / Clwb Glee Rhydfelen

Date: 11/09/2019 05:30:00 PM

An hour of fun and singing for ages 13+

The Rhydyfelin Glee Club is run by Jenkins Music supported by Sparc and Together Stronger.  The group meets every Wednesday 5:30-6:30 at Ilan Centre and is for young people aged 13-18.  If you love to sing then come and join this friendly group!  Contact jenkinsmusiclessons@gmail.com for more details.  *Sessions do not run during school holidays.

---

Awr o ganu a mwynhau ar gyfer plant 13 oed+

Arweinir Clwb Glee Rhydfelen gan Jenkins Music gyda chymorth Gryfach Ynghyd. Mae’r grŵp ar gyfer pobl ifanc 13-18 oed yn cyfarfod bob ddydd Mercher 5.30-6.30 yng Nghanolfan Ilan. Os ydych yn mwynhau canu ymunwch gyda’r grŵp cyfeillgar yma! Cysylltwch jenkinsmusiclessons@gmail.com am fanylion pellach. *Nid oes sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Rhydyfelin Glee Club