Top Strip Image

Rhydyfelin Youth Theatre / Theatr Ieuenctid Rhydfelen

22/07/2024 06:00:00 PM to 19:30

We are a welcoming and friendly group who have fun learning new skills creating theatre and multi media work with the emphasis on creating a full scale production.

Rhydyfelin Youth Theatre is a theatre group for anyone interested in drama aged 13+ and enjoys creating stories. We currently meet every Monday between 6:00-7:30pm at Rhydyfelin Community Centre. Please contact kiara@valleyskids.org for more information.

---

Rydym yn grŵp croesawgar a chyfeillgar sydd â hwyl yn dysgu sgiliau newydd sy'n creu gwaith theatr a chyfryngau aml-rym gyda'r pwyslais ar greu cynhyrchiad graddfa lawn.

Rydym yn cwrdd bob dydd Llun yng Nghanolfan Gymunedol Rhydyfelin am 6:00yp - 7:30yp. Mae'r grŵp yn addas ar gyfer 13 - 18 oed. Rydym yn grŵp croesawgar a chyfeillgar sy’n cael mwynhau dysgu sgiliau newydd wrth greu gwaith theatr ac aml-gyfryngol gyda’r pwyslais ar greu cynyrchiadau maint llawn.

Rhydyfelin Youth Theatre