Top Strip Image

Groovers Creative Dance / Dawns Groovers

19/10/2020 05:00:00 PM to 18:00

Groovers dance is a creative and fun dance class for children ages 8-12.

Groovers dance is a creative and fun dance class for children ages 8-12. We run every Monday in the Soar centre, Penygraig at 5:00-6:00pm. These dance classes are delivered in partnership with Afon Dance and are fully funded, so there is no cost for these sessions. The children rehearse every week, and work towards two performances throughout the year, exploring different themes.

*Sessions do not run during school holidays.

This session is run in partnership with Afon Dance.

---

Dawns greadigol a hwyliog i blant 8-12 oed yw Groovers.

Dawns greadigol a hwyliog i blant 8-12 oed yw Groovers. Mae’n cael ei chynnal bob dydd Llun yng nghanolfan Soar, Penygraig am 5:00-6:00pm. Mae’r dosbarthiadau dawns hyn yn cael eu cyflwyno mewn partneriaeth gyda Dawns Afon ac yn cael eu hariannu’n llawn, fel nad oes tâl am y sesiynau. Mae’r plant yn ymarfer bob wythnos ac yn gweithio tuag at ddau berfformiad yn ystod y flwyddyn, gan archwilio gwahanol themâu. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Mewn partneriaeth gyda Afon Dance.

Groovers Creative Dance