Top Strip Image

Academi Leeway / Academi Leeway

Date: 28/11/2023 06:00:00 PM

Do you perform, sing, write, compose, move/dance, beatbox?

Whatever your skills, come and create and perform in your very own new mini musicals.

You'll work with industry professionals as well as meet new and amazing friends.

Leeway Productions, in partnership with Sparc, Valleys Kids are bringing Academi Leeway, a grassroots musical theatre academy for young people aged 14-25 to Porth, Rhondda. Tuesday evenings, 6-8pm at The Factory, Jenkin Street, Porth CF39 9PP

Get in touch with Leewav: leewavprods@gmail.com

---

Hoff Sioeau Cerdd? Ydvch chi' perfformio, canu, vsgrifennu, cyfansoddi, symud/ dawnsio, hoffi 'beatbox'?

Beth bynnag yw eich sgiliau, dewch i greu a pherfformio n eich sioeau cerdd cwta newydd eich hun. Byddwch yn gweithio gyda gweithwyr proffessiynol yn

y diwydiant yn ogystal à chwrad à ffrindiau newydd.

Mae Cynyrchiadau Leeway, mewn partneriaeth à Sparc. Vallevs Kids n dod ag Academi Leeway, academi theatr gerdd ar lawr glad i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed ir Porth n V Rhondda.

Nos Fawrth, 6-8yh @ The Factory, Jenkin Street, Porth CF39 9PP.

Cvsylltwch à Leewav ma: leewayprods@gmail.com

Academi Leeway