Top Strip Image

Rhydyfelin Flight Wings Creative Projects / Grŵp Creadigol Flight Wings

19/09/2023 04:00:00 PM to 17:30

A weekly creative group for those aged 16+ with an interest in drama and movement.

Rhydyfelin Flight Wings is a 16+ integrated creative group. We are currently running all sessions every Tuesday 4:00-5:30pm at Stiwdio Sparc in The Factory in Porth. The group are exploring parodies of traditional fairytales as well as creating their own, and the comedy that lies within them. Please contact gemma@valleyskids.org for information, or to get involved.

*Sessions do not run during school holidays.

---

Yn Y Ffatri, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud.

Yn Y Ffatri, rydym yn cynnal grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed sydd â diddordeb mewn drama a symud. Mae'r grŵp yn cyfarfod bob dydd Mawrth 4:00-5:30pm yn Stiwdio Sparc yn y Ffatri yn y Porth. Mae'r grŵp yn integredig ac mae croeso i bawb. Byddwn yn archwilio gwahanol themâu trwy weithgareddau symud, cerddoriaeth a drama, a gwaith ar ddeunydd gwreiddiol sydd wedi’i ddyfeisio ac sy’n barod i’w berfformio. Mae'r prosiect wedi'i ariannu'n llawn, felly ni chodir tâl am y sesiwn hon. *Nid oes sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Rhydyfelin Flight Wings Creative Projects