Top Strip Image

Rhydyfelin Flight Wings Creative Projects / Grŵp Creadigol Flight Wings

09/08/2022 04:00:00 PM to 17:30

A weekly creative group for those aged 16+ with an interest in drama and movement.

Rhydyfelin Flight Wings is a 16+ integrated creative group. We are currently running all sessions online every Tuesday 4:00-5:30pm. The group are exploring parodies of traditional fairytales as well as creating their own, and the comedy that lies within them. Please contact gemma@valleyskids.org for information, or to get involved.

*Sessions do not run during school holidays.

---

Yn Rhydfelen, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud.

Yn Rhydfelen, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob dydd Mawrth 4:00-5:30pm. Mae’r grŵp yn un integredig ac mae croeso i bawb. Byddwn yn archwilio gwahanol themâu trwy weithgareddau symud, cerddoriaeth a drama, ac yn gweithio ar ddeunydd gwreiddiol wedi ei ddyfeisio ac yn barod i gael ei berfformio. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n llawn, fel nad oes unrhyw dâl am y sesiwn hwn. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Rhydyfelin Flight Wings Creative Projects