Top Strip Image

Jiggers Creative Dance / Dawns Jiggers

27/06/2022 04:00:00 PM to 17:00

Jiggers dance is a creative and fun dance class for children ages 4-7.

Jiggers dance is a creative dance group for children aged 4-7. We currently meet every Monday between 4:00 - 5:00pm at the Soar Centre in Penygraig. Please get in touch with gemma@valleyskids.org for further information and to get involved.

---

Dawns greadigol a hwyliog i blant 4-7 oed yw Jiggers.

Dawns greadigol a hwyliog i blant 4-7 oed yw Jiggers wythnosol sy’n cwrdd bob dydd Mercher o 5.00 - 6:00yh, yng Nghanolfan Soar ym Mhenygraig. 

I drefnu sesiwn neu gael mwy o wybodaeth cysylltwch â gemma@valleyskids.biz

Jiggers Creative Dance