Top Strip Image

Rhydyfelin Youth Theatre / Theatr Ieuenctid Rhydfelen

Date: 23/11/2020 06:30:00 PM

We are a welcoming and friendly group who have fun learning new skills creating theatre and multi media work with the emphasis on creating a full scale production.

We meet every Tuesday in Rhydyfelin Community Centre at 6:30pm – 8:30pm. The group is suitable for ages 13 – 18 years old. We are a welcoming and friendly group who have fun learning new skills creating theatre and multi media work with the emphasis on creating a full scale production.

Ages 13+

---

Rydym yn grŵp croesawgar a chyfeillgar sydd â hwyl yn dysgu sgiliau newydd sy'n creu gwaith theatr a chyfryngau aml-rym gyda'r pwyslais ar greu cynhyrchiad graddfa lawn.

Rydym yn cwrdd bob dydd Mawrth yng Nghanolfan Gymunedol Rhydyfelin am 6: 30yp - 8: 30yp. Mae'r grŵp yn addas ar gyfer 13 - 18 oed. Rydym yn grŵp croesawgar a chyfeillgar sy’n cael mwynhau dysgu sgiliau newydd wrth greu gwaith theatr ac aml-gyfryngol gyda’r pwyslais ar greu cynyrchiadau maint llawn.

Rhydyfelin Youth Theatre