Top Strip Image

Senior Street Dance / Dawns Stryd Hŷn

12/05/2021 07:00:00 PM to 20:00

Senior street dance is a fun, energetic dance class for all children ages 14+.

Senior street dance is a fun, energetic dance class for all children ages 14+. We meet every Wednesday in the Soar Centre, Penygraig at 7:00-8:00pm. This class is delivered by one of our local young people, as part of a peer-led project. The children develop skills in street dance and performance and no previous experience is necessary. The project is fully funded, so there is no cost for this session.

*Sessions do not run during school holidays.

---

Mae dawns stryd hŷn yn ddosbarth dawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 14+ oed.

Mae dawns stryd hŷn yn ddosbarth dawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 14+ oed. Byddwn yn cyfarfod bob dydd Mercher yng Nghanolfan Soar, Penygraig am 7:00-8:00pm. Mae’r dosbarth yng ngofal un o’n pobl ifanc lleol fel rhan o brosiect yn cael ei gyflwyno gan gyfoedion. Mae’r plant yn dysgu sgiliau mewn dawnsio stryd a pherfformio a does dim angen profiad blaenorol. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n llawn, fel nad oes unrhyw dâl am y sesiwn hwn. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Senior Street Dance