Top Strip Image

Intermediate Street Dance / Dawns Stryd Canolradd

12/05/2021 06:00:00 PM to 19:00

Intermediate street dance is a fun, energetic dance class for all children ages 12-15.

Mini’s street dance is a fun, energetic dance class for all children ages 12-15. We meet every Wednesday in the Soar Centre, Penygraig at 6:00-7:00pm. This class is delivered by one of our local young people, as part of a peer-led project. The children develop skills in street dance and performance and no previous experience is necessary. The project is fully funded, so there is no cost for this session. *Sessions do not run during school holidays.

---

Mae hon yn ddawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 7-11 oed.

Mae hon yn ddawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 12-15 oed. Byddwn yn cyfarfod bob dydd Mercher yng Nghanolfan Soar, Penygraig am 6:00-7:00pm. Mae’r dosbarth yng ngofal un o’n pobl ifanc lleol fel rhan o brosiect yn cael ei gyflwyno gan gyfoedion. Mae’r plant yn dysgu sgiliau mewn dawnsio stryd a pherfformio a does dim angen profiad blaenorol. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n llawn, fel nad oes unrhyw dâl am y sesiwn hwn. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Intermediate Street Dance