Top Strip Image

Rhydyfelin Flight Wings Creative Projects / Grŵp Creadigol Flight Wings

Date: 26/03/2020 06:30:00 PM

A weekly creative group for those aged 16+ with an interest in drama and movement.

In Rhydyfelin, we run a weekly creative group for those aged 16+ with an interest in drama and movement. The group meet every Thursday 6:30-8:30pm in the Methodist Church in Rhydyfelin. This group is an integrated group, where everyone is welcome. We explore different themes and issues through movement, music and drama activities, and work on original, devised material ready for performances. The project is fully funded, so there is no cost for this session.

*Sessions do not run during school holidays.

---

Yn Rhydfelen, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud.

Yn Rhydfelen, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob dydd Iau 6:30-8:30pm yn yr Eglwys Fethodistaidd yn Rhydfelen. Mae’r grŵp yn un integredig ac mae croeso i bawb. Byddwn yn archwilio gwahanol themâu trwy weithgareddau symud, cerddoriaeth a drama, ac yn gweithio ar ddeunydd gwreiddiol wedi ei ddyfeisio ac yn barod i gael ei berfformio. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n llawn, fel nad oes unrhyw dâl am y sesiwn hwn. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Rhydyfelin Flight Wings Creative Projects