Top Strip Image

Mentoring and Support / Mentora a Chymorth

Date: 24/11/2023 12:00:00 PM

As part of our 16-25 Sparc Plus programme, we offer young people mentoring and support.

These one to one sessions can support with CV writing, job applications, interview techniques, school, college or university coursework as well as providing character references for those engaged in the project. We can additionally offer a friendly face and an open mind when people are struggling for support or having a difficult time and simply need someone to talk to.

To book in a session, or for more information contact gemma

---

Fel rhan o’n rhaglen Flight Wings 16-25, rydym yn cynnig mentora a chymorth i bobl ifanc.

Gall y sesiynau un am un hyn helpu gydag ysgrifennu CVs, ceisiadau am swydd, technegau cyfweliad, gwaith cwrs ysgol, coleg neu brifysgol yn ogystal â darparu tystlythyrau cymeriad i’r rhai sy’n rhan o’r prosiect. Gallwn yn ychwanegol gynnig wyneb cyfeillgar a meddwl agored pan fydd pobl yn cael trafferth dod o hyd i gymorth neu’n mynd trwy amser anodd ac angen dim mwy na dim ond cael rhywun i siarad gyda nhw.

I drefnu sesiwn neu gael mwy o wybodaeth cysylltwch â gemma

Mentoring and Support