Top Strip Image

Jiggers Creative Dance / Jiggers Creadigol

25/05/2020 04:00:00 PM to 17:00

Jiggers dance is a creative and fun dance class for children ages 4-7.

Jiggers dance is a creative and fun dance class for children ages 4-7. We run every Monday in the Soar centre at 4:00-5:00pm. These dance classes are delivered in partnership with Afon Dance and are fully funded, so there is no cost for these sessions. The children rehearse every week, and work towards two performances throughout the year, exploring different themes. *Sessions do not run during school holidays.

---

Dawns greadigol a hwyliog i blant 4-7 oed yw Jiggers.

Dawns greadigol a hwyliog i blant 4-7 oed yw Jiggers. Mae’n cael ei chynnal bob dydd Llun yng nghanolfan Soar am 4:00-5:00pm. Mae’r dosbarthiadau dawns hyn yn cael eu cyflwyno mewn partneriaeth gyda Dawns Afon ac yn cael eu hariannu’n llawn, fel nad oes tâl am y sesiynau. Mae’r plant yn ymarfer bob wythnos ac yn gweithio tuag at ddau berfformiad yn ystod y flwyddyn, gan archwilio gwahanol themâu. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Jiggers Creative Dance