Top Strip Image

Jiggers Creative Dance / Dawns Groovers

07/02/2022 04:00:00 PM to 17:00

Jiggers dance is a creative and fun dance class for children ages 4-7.

Jiggers dance is a creative dance group for children aged 4-7. We currently meet every Monday between 4:00 - 5:00pm at the Soar Centre in Penygraig. Please get in touch with gemma@valleyskids.org for further information and to get involved.

---

Dawns greadigol a hwyliog i blant 4-7 oed yw Jiggers.

Dawns greadigol a hwyliog i blant 4-7 oed yw Jiggers. Mae’n cael ei chynnal bob dydd Llun yng nghanolfan Soar am 4:00-5:00pm. Mae’r dosbarthiadau dawns hyn yn cael eu cyflwyno mewn partneriaeth gyda Dawns Afon ac yn cael eu hariannu’n llawn, fel nad oes tâl am y sesiynau. Mae’r plant yn ymarfer bob wythnos ac yn gweithio tuag at ddau berfformiad yn ystod y flwyddyn, gan archwilio gwahanol themâu. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

I drefnu sesiwn neu gael mwy o wybodaeth cysylltwch â gemma@valleyskids.biz

Jiggers Creative Dance